VNG Kompas Invoering Omgevingswet

Introductie

In dit “Kompas Invoering Omgevingswet” beschrijven we de denkstappen en keuzes bij de invoering van de Omgevingswet. Het is verstandig om daarop geregeld te reflecteren, ook voor gemeenten die al langer bezig zijn.

Dit kompas is geen wegwijzer van A naar B, het is op elk moment in het invoeringsproces bruikbaar om de gekozen route te herijken. We beschrijven de stappen om te komen tot een samenhangende invoeringsstrategie die aansluit bij de ambities en de maatschappelijke opgaven.

Vanuit het kompas verwijzen we naar aanvullende informatie en ondersteunend materiaal.

Het kompas is gemaakt door het Programma Omgevingswet van de VNG en wordt geregeld geactualiseerd op basis van nieuwe kennis en voortschrijdend inzicht.

Structuur van het Kompas

Het kompas bestaat uit 6 stappen.

Vragen

Als u vragen heeft over het kompas, dan kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Omgevingswet.

Het Informatiepunt is bereikbaar via het vragenformulier en telefonisch via  088 – 79 70 790.