Vergunningprocedure van 26 naar 8 weken en Splitsing omgevingsvergunning bouwen

Vergunningprocedure van 26 naar 8 weken

In het nieuwe stelsel bepaalt de gemeente niet langer welke procedure ze volgt bij de vergunningaanvraag; de reguliere procedure van 8 weken wordt de standaard.

De omgevingsvergunning bouwen wordt gesplitst in een technische vergunning en een ruimtelijke vergunning. Een ingrijpende verandering, waarbij gemeenten zelf gaan bepalen welke bouwwerken sowieso toegestaan zijn op grond van het omgevingsplan en waarvoor geen (ruimtelijke) vergunning meer nodig is (in bepaalde gevallen nog wel een melding).