Omgevingswet: onderzoek naar impact voor gemeenten

Organisatie: 
KING
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2014

Een eerste verkenning van KING (in opdracht van Rijkswaterstaat) naar de impact van de Omgevingswet voor gemeenten.

Op hoofdlijnen is in kaart gebracht: de belangrijkste veranderingen voor gemeenten (huidig versus gewenste situatie), de impact van de Omgevingswet op de gemeentelijke uitvoeringspraktijk, de invoeringsbegeleiding die gemeenten denken nodig te hebben voor een succesvolle invoering van de wet, en de gevolgen in termen van kosten, organisatie en tijd (planning).