Speel het bordspel Omgevingswet

Hoe ziet de organisatie eruit in het invoeringsjaar van de Omgevingswet? En hoe in de vijf jaren daarna? Speel het bordspel Omgevingswet en krijg een beeld van de ambitie en de veranderstrategie van uw gemeente!

Het spel bevordert de dialoog over de Omgevingswet en helpt discussie over de veranderopgave op gang te brengen tussen verschillende functiegroepen. 

En daarnaast leren de spelers gelijk meer over de Omgevingswet en de implicaties ervan.

Meer informatie

Het bordspel is in A2 en in A4-formaat af te drukken. Het bevat spelkaarten en een beknopte handleiding. Het is ontwikkeld in opdracht van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.