Programma

Wat is het?

Een programma is, net als een Omgevingsvisie, een instrument voor beleidsontwikkeling. Anders dan de Omgevingsvisie, is een programma geen integrale langetermijnvisie op strategisch niveau. Het is uitvoeringsgericht.

Wat staat erin?

In een programma wordt concrete uitvoering gegeven aan de te behalen (beleids)doelen uit bijvoorbeeld een Omgevingsvisie. Het beschrijft de maatregelen om omgevingswaarden of doelen voor een onderdeel van de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld het reduceren van geluidsbelasting of het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit) of voor een bepaald gebied te bereiken. Het programma kan in dat geval gericht zijn op een bepaalde sector (bijvoorbeeld een geluidsplan) of een gebied (bijvoorbeeld de aanpak van een vervallen bedrijventerrein).

Vormen

Er zijn drie vormen:

  1. Onverplichte programma’s, bijvoorbeeld de programma’s die hun basis vinden in een Omgevingsvisie en waarvoor geen programmatische aanpak is voorzien.
  2. Verplichte programma's dat zijn de programma’s die in de wet- en regelgeving als verplicht zijn aangemerkt voor een bepaald bestuursorgaan.
  3. Programma’s met een programmatische aanpak,  daarmee wordt bijvoorbeeld het Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit of de Programmatische aanpak stikstof bedoeld. Onder de Omgevingswet kan ook het gemeentebestuur een programma met programmatische aanpak instellen bijvoorbeeld voor een gebied waarin nauwkeurig ruimtegebruik nodig is om de fysieke leefomgeving te beschermen en toch nieuwe ontwikkelingen te kunnen toestaan. Voor dit soort programma’s gelden wel zwaardere eisen, zoals een plicht tot monitoring.

Meer informatie

  • Juridische checklist (volgt)
  • Juridische routekaart (onder het blok wet- en regelgeving)