Participatie - Dilemmalogica

De Omgevingswet heeft als centrale gedachte ‘ja, mits’. In de praktijk gaat dat gepaard met dilemma’s en botsende democratische waarden. Dilemmalogica kan hiervoor een mooi ‘denkkader’ bieden.

Belangen afwegen

Het ‘ja, mits’, daagt gemeenten uit om in eerste instantie mee te gaan in de wensen en ideeën van initiatiefnemers. En laat die initiatiefnemers nou juist het gevoel willen hebben dat ze serieus gehoord worden door de gemeente. Wat niet verandert is dat elke gemeente zélf natuurlijk ook een trits aan plannen heeft. En een coalitieakkoord. En de zorg voor rechtsbescherming van de inwoners. Past dat initiatief daarin? En hoe weeg je de belangen van omwonenden?

Impasse voorkomen

De kans is groot dat gesprekspartners met een ander inzicht of mening lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Het risico: een impasse, vastlopende gesprekken, verstoorde verhoudingen. Dat wil niemand. Maar hoe buig je zo’n situatie dan om? Of liever, hoe voorkóm je zo’n situatie? Door dilemmalogica toe te passen.