Participatie als hels dilemma

Blog Pascale Georgopoulou voor VNG Raadsledennieuwsbrief - oktober 2018

Participatie is een belangrijk onderdeel binnen de Omgevingswet. En een van de meest ingewikkelde overigens ook. De gemeenteraad heeft als taak om het participatieproces te monitoren. En hoezeer de uitgangspunten misschien helder zijn, in de uitvoering en afweging komen de dilemma’s al gauw op het bordje van de raad. En wat te doen dan?

Zoals bij alle dilemma’s geldt ook hier dat beide opties verre van ideaal zijn.