Spiekbriefje omgevingsplan

Veel gemeenten zijn op dit moment bezig met de voorbereiding op het opstellen van een omgevingsplan. De Omgevingswet stelt eisen aan dit kerninstrument en biedt mogelijkheden. 
 
Dit spiekbriefje geeft antwoord op de volgende vragen:
  • Wat zijn verplichtingen (zonder keuzemogelijkheden)?
  • Waar heeft u als gemeente een verplichting met een keuzemogelijkheid?
  • Waar moet u keuzes maken indien er sprake van is in uw gemeente?
  • Waar heeft u geen verplichting, enkel een keuze?

Op basis van de spiekbriefjes zijn voor een aantal belangrijke keuzes de mogelijke gevolgen en effecten uitgewerkt. Op de pagina met financiële informatie over de Omgevingswet kunt u meer informatie vinden over dit Dialoogmodel Structurele Effecten.

Het spiekbriefje geeft geen compleet overzicht van alle eisen en keuzemogelijkheden, maar maken de meest relevante onderwerpen voor het omgevingsplan inzichtelijk

Eind juli 2019 heeft een beperkte update plaats gevonden op het spiekbriefje omgevingsplan. De 1.1 versie (zie onderstaande link) bevat een klein aantal wijzigingen en toevoegingen vergeleken met de 1.0 versie, dit geldt voor deze onderwerpen: 
- Bruidsschat
- Voorbereidingsbesluit
- Verzwaard adviesrecht gemeenteraad