Opbouwen omgevingsplan

In de overgangsfase (van de inwerkingtreding van de wet tot 2029) moet de gemeente het tijdelijk omgevingsplan omzetten in het omgevingsplan nieuwe stijl: een omgevingsplan dat voldoet aan alle regels van de Omgevingswet. Dit deel van de werkwijzer geeft een toelichting op de aspecten die bij een rol spelen.

Het tijdelijke omgevingsplan: omgevingsplan van rechtswege
Alle gemeenten hebben bij inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan van rechtswege met daarin onder andere de oude bestemmingsplannen, beheersverordeningen en de bruidsschat. Lees meer

De bruidsschat
Onder de Omgevingswet verhuizen veel regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat deze regels automatisch in het omgevingsplan of de waterschapsverordening komen. Dit heet ook wel de 'bruidsschat'. Lees meer

Wettelijke kaders: van tijdelijk omgevingsplan naar omgevingsplan nieuwe stijl
De wet stelt kaders voor de transitie van het tijdelijk omgevingsplan naar het definitieve omgevingsplan.

Ontwerpkeuzes omgevingsplan
Ontwerpkeuzes voor het omgevingsplan hebben langdurige gevolgen. Het is dus verstandig hier vooraf goed over na te denken. Lees meer

Stap voor stap opbouwen
Het nieuwe omgevingsplan wordt stap voor stap opgebouwd: themagericht en/of gebieds/locatiegericht

Integratie van verordeningen
Een deel van de gemeentelijke verordenende bevoegdheden gaat op in het omgevingsplan.