Spiekbriefje programma beschikbaar

De VNG stelt spiekbriefjes op voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het spiekbriefje programma is nu beschikbaar.

Het kerninstrument programma geeft veel beleidsvrijheid aan gemeenten, maar stelt wel een aantal eisen. VNG heeft daarom ook een spiekbriefje voor het kerninstrument programma opgesteld.

Keuzemogelijkheden en verplichtingen

Het spiekbriefje geeft antwoord op de volgende vragen:

Wat zijn verplichtingen zonder keuzemogelijkheden?
Waar heeft u als gemeente een verplichting met een keuzemogelijkheid?
Waar heeft u keuzes indien het relevant is in uw gemeente?
Waar heeft u geen verplichting, enkel een keuze?

Niet uitputtend

Zoals de titel al verklapt, is de lijst geen compleet overzicht van alle eisen en keuzemogelijkheden maar een hulpmiddel voor de meest relevante onderwerpen bij het maken van een programma.

Overige spiekbriefjes

Eerder is het Spiekbriefje omgevingsvisie gepubliceerd. Later deze maand volgen de spiekbriefjes voor de kerninstrumenten omgevingsplan en vergunning.

Meer informatie

Spiekbriefje programma
Spiekbriefje omgevingsvisie