Initiatieven

Vanaf de inwerkingtreding van de wet dienen initiatiefnemers ideeën en aanvragen in bij de gemeente. Dit deel van de werkwijzer geeft antwoord op vraag met welke instrumenten de gemeente de juridische ruimte kan bieden met als basis het tijdelijke omgevingsplan.

Afwijken van het omgevingsplan in de overgangsfase
In de overgangsfase kunnen gemeenten te maken krijgen met initiatieven die niet passen in het tijdelijke omgevingsplan. Daar kunnen gemeenten zich op voorbereiden

Toetsing lopende procedure en nieuwe aanvragen
In de overgangsfase toetst de gemeenten op basis van twee regimes: het oude en het nieuwe.

In de komende periode volgen meer onderdelen.