Dienstverlening

In de overgangsfase en 2029 veranderen de regels in het omgevingsplan voortdurend. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet biedt daarnaast nieuwe mogelijkheden en uitdagingen voor digitale dienstverlening. Dit onderdeel van de werkwijzer gaat in op de vraag hoe in de overgangsfase de dienstverlening op pijl blijft of kan worden verbeterd.

Toepasbare regels
Het Rijk maakt de topactiviteiten uit de bruidsschat toepasbaar. Gemeenten moeten de overige regels toepasbaar maken. VNG ondersteunt gemeenten daar deels bij.

Annoteren en standaardisatie van begrippen
Stapsgewijs groeien naar transparantie en vindbaarheid van regels.

Implementeren snelserviceformule tijdens de overgangsfase
De snelserviceformule is bedoeld om een vergunningaanvraag of melding voor eenvoudige activiteiten snel te kunnen afhandelen. Ook worden geïmplementeerd.

In de komende periode volgen meer onderdelen.