Omgevingsvisie, omgevingsplan, vergunning en programma

Werkwijzer overgangsfase omgevingsplan

In de periode van de inwerkingtreding van de wet tot 2029 moeten gemeenten het tijdelijk omgevingsplan omzetten in het omgevingsplan nieuwe stijl. Deze periode noemen we overgangsfase. In dit dossier komen de belangrijkste aspecten aan bod die in de overgangsfase van belang zijn bij het maken en gebruiken van een omgevingsplan.