De Invoeringswet Omgevingswet

Een invoeringswet is een begeleidende wet bij de invoering van een nieuwe wet. De wet gaat vooral over allerlei juridisch-technische aspecten om de overgang van het ene wettelijk stelsel naar de nieuwe wet goed te laten verlopen. Zo zal via de Invoeringswet het bestaande recht dat 'opgaat' in de Omgevingswet worden ingetrokken; ook zal er een regeling voor het overgangsrecht zijn opgenomen. En een 'inhoudelijk' deel, waarin zowel beleidsneutrale als beleidsinhoudelijke aanpassingen van de Omgevingswet worden doorgevoerd. Die aanpassingen zijn bijvoorbeeld ingegeven door voortschrijdend inzicht (al dan niet ontstaan door het werk aan de uitvoeringsregelgeving), nadere besluitvorming over de Omgevingswet in de Tweede Kamer en afspraken met de koepels.

Onderwerpen die in het inhoudelijke deel terugkomen zijn o.a.:

  • de bruidsschat
  • de invulling van het hoofdstuk schade/nadeelcompensatie;
  • de splitsing van de huidige bouwactiviteit in een technische deel en een ruimtelijk deel
  • de juridische borging van de digitale voorzieningen;
  • de uitwerking van het onderwerp strafrechtelijke handhaving. 

 

Planning

De Invoeringswet Omgevingswet is in juli 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer > VNG-nieuwsbericht. De officiële consultatie heeft beging 2017 plaatsgevonden. De VNG heeft in maart 2017 een reactie ingediend op de ontwerp-Invoeringswet.