Aanvullingswet natuur

Het onderwerp natuur is buiten het wetsvoorstel gehouden. Hiervoor komt een aanvullingswet in de Omgevingswet in 2019 in werking treedt. Hiervoor is gekozen omdat ten tijde van de indiening van het wetsvoorstel de parlementaire behandeling van de Wet natuurbescherming nog niet was afgerond en het onwenselijk was dat de herziening van de natuurbeschermings­wetgeving vertraging op zou lopen door de Omgevingswet.

Aangenomen

De wet is op 1 januari 2017 in werking getreden. De kaders die zijn opgenomen in deze wet zullen later via de Aanvullingswet natuur Omgevingswet worden geintegreerd in de Omgevingswet en tegelijk met deze wet in werking treden. De openbare consultatie van het voorstel liep tot 21 januari 2017.

Overigens komen belangrijke delen van de regels uit de Wet natuurbescherming straks niet in de Omgevingswet terug. Deze worden opgenomen in de AMvB's die de uitvoering regelen van de Omgevingswet.

Bepalingen

Dat het natuurbeschermingsrecht nog niet volledig in het wetsvoorstel voor een Omgevingswet is opgenomen, betekent overigens niet dat er niets is opgenomen. Integendeel, het huidige wetsvoorstel bevat al een aantal bepalingen over de natuurbescherming.