Aanvullingswet grondeigendom

Het onderwerp grondeigendom is buiten de Omgevingswet gehouden.Via de Aanvullingswet grondeigendom wordt de Omgevingswet aangevuld.De instrumenten uit de huidige Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de Wet inrichting landelijk gebied komen in deze Aanvullingswet samen met een nieuwe regeling voor vrijwillige stedelijke herverkaveling.

VNG inzet

De VNG wil voor gemeenten bereiken dat er een volledig grondbeleidsinstrumentarium in de Omgevingswet komt voor zowel de actieve- als de facilitaire ontwikkelrol. De inzet van de VNG is gericht op een zo volledig en eenvoudig mogelijk kostenverhaal. Verder is het voor gemeenten essentieel dat het grondbeleidsinstrumentarium in de Omgevingswet uitgerust is voor zowel grote, kleine, binnenstedelijke, uitleglocaties en organische ontwikkelingen. Voor wat betreft het instrument vrijwillige stedelijke herverkaveling maakt de VNG zich zorgen over hoe deze regeling aantrekkelijk wordt voor grondeigenaren en gemeenten.