Invoering Omgevingswet: menu voor raadsleden

Blog Pascale Georgopoulou

Regelmatig schrijft Pascale Georgopoulou, verbonden aan het Programma Invoering Omgevingswet van de VNG en voorheen raadsgriffier bij de gemeente Amstelveen, een blog over de Omgevingswet voor de VNG Raadsledennieuwsbrief.