De noodzaak

Gemeenten, inwoners en bedrijven lopen met de huidige wetgeving aan tegen regels die ingewikkeld zijn, onvoldoende rekening houden met de kenmerken van een gebied of zelfs strijdig zijn met elkaar. Ze ervaren tijdrovende procedures, lange doorlooptijden, hoge kosten en onvoorspelbaarheid van bestuurlijke en juridische procedures. De focus lag lange tijd op het beschermen van de fysieke leefomgeving en niet op het benutten ervan. De Crisis- en Herstelwet heeft voor meer ruimte gezorgd, maar de wet is er slechts tijdelijk.

De Omgevingswet biedt gemeenten de kans om in het fysieke domein het verschil te maken. De wet geeft gemeente namelijk veel ruimte om lokale afwegingen te maken. Daardoor kunnen gemeenten meer maatwerk leveren en de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. Hier profiteren hun inwoners en de bedrijven van.