Casco omgevingsplan

Wat is het?

Gemeenten kunnen pas bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet starten met de vaststellingsprocedures van hun omgevingsplan. Ze kunnen wel al voorbereidingen treffen door na te denken over de structuur het plan. Het Casco laat gemeenten zien hoe deze structuur/inhoudsopgave eruit kan komen te zien en biedt daarmee inspiratie. Het Casco is niet bedoeld als enig mogelijke structuur, het staat gemeenten vanzelfsprekend vrij om hier van af te wijken. Het Casco is een groeidocument dat op basis van voortschrijdend inzicht door de VNG wordt aangepast; feedback is dan ook altijd welkom.