Algemene rijksregels

Wat zijn het?

De Omgevingswet is een kaderwet. De nadere uitwerking vindt plaats in vier AMvB’s. De algemene Rijksregels beschermen de leefomgeving. Het zijn alle regels en normen waarbinnen initiatiefnemers moeten handelen. De betekenis van de Omgevingswet voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk wordt dus pas echt voelbaar via deze uitvoeringsregelgeving.

Wat staat erin?

De vier AMvB’s zijn:

 1. Omgevingsbesluit
  Dit zijn regels voor burgers, bedrijven en bestuursorganen. Het Omgevingsbesluit is een uitwerking van de instrumenten van de Omgevingswet in procedures en algemene bepalingen.
 2. Besluit kwaliteit leefomgeving
  Dit zijn regels voor bestuursorganen. Het betreft inhoudelijke rijksnormen voor de fysieke leefomgeving, omgevingswaarden (geur, geluid, bodem, omgevingsveiligheid etc.), Rijksinstructieregels over taakuitoefening en bevoegdheden, beoordelingskaders voor omgevingsvergunningen, bepalingen over programma’s, programmatische aanpak, monitoring en gegevensbeheer en toegang tot gegevens.
 3. Besluit bouwactiviteiten leefomgeving
  Dit zijn regels voor bedrijven en bestuursorganen en is een uitwerking van Rijksregels over activiteiten in inhoudelijke voorschriften.
 4. Besluit activiteiten leefomgeving
  Dit zijn regels voor bedrijven en burgers en is een uitwerking van Rijksregels over bouwactiviteiten en (asbest)slopen (nu Bouwbesluit). Een uitgebreidere uiteenzetting van de inhoud kunt u vinden in onze ledenbrief van 15 juli 2015 (Lbr. 15/059).

De algemene rijksregels bevatten minder vergunningplichten voor activiteiten.

Meer informatie

 • Juridische checklist (volgt)
 • Juridische routekaart (onder het blok wet- en regelgeving)