Informatiebijeenkomst Ontwerp Nationale Omgevingsvisie, Zeeland

maandag 16 september 2019

Op 20 juni is het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gelanceerd. Deze ligt, samen met het Milieueffectrapport NOVI (PlanMER), van 20 aug t/m 30 sep ter inzage. Tijdens deze periode wordt in elke provincie een openbare informatiebijeenkomst georganiseerd.

De ontwerp-NOVI ligt ter inzage bij de provinciehuizen, het ministerie van BZK en is digitaal in te zien op www.platformparticipatie.nl/NOVI.

Locatie en tijd

Bibliotheek Middelburg, Kousteensedijk 7
19:00 tot 21:00 uur

Doelgroep

(Gemeentelijke) managers implementatie en visie-makers, andere geinteresseerden.

Kosten

Geen.

Aanmelden

Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie

Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. We staan voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen. Denk aan de opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid, woningbouw en kringlooplandbouw. Deze opgaven zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op deze veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen verzilveren.

De ontwerp-NOVI is digitaal beschikbaar via de website www.ontwerpnovi.nl.
Meer informatie, ook over de bijeekomsten, is te vinden op www.denationaleomgevingsvisie.nl.

Data van de andere bijeenkomsten:

Limburg, maandag 26 augustus
Noord-Brabant, dinsdag 27 augustus
Gelderland, donderdag 29 augustus
Friesland, maandag 2 september
Groningen, dinsdag 3 september
Overijssel, woensdag 4 september
Drenthe, donderdag 5 september
Flevoland, maandag 9 september
Zuid-Holland, dinsdag 10 september
Noord-Holland, woensdag 11 september
Utrecht, donderdag 12 september

Organisator: 
Ministerie BZK