Officieel droog in Nederland, maar geen drinkwatertekort

Door de aanhoudende droogte en de landelijke vraag naar water in Nederland is vanaf donderdag 2 augustus officieel sprake van ‘droogte’. Wat betekent dit voor gemeenten?

De afgelopen weken hebben de betrokken ministeries, de Unie van Waterschappen, de drinkwaterbedrijven, provincies en het KNMI regelmatig afgestemd welke maatregelen genomen moeten worden om de droogte het hoofd te bieden.

Officieel in fase 'droogte'

Het opschalen van de fase ‘dreigende droogte’ naar ‘droogte’ betreft voornamelijk een procedurele opschaling waarbij landelijke maatregelen kunnen worden afgekondigd. De waterbeheerders blijven de bevoegdheid houden over de te nemen maatregelen in hun regio om het water verstandig te verdelen. Gemeenten zijn geen waterbeheerder, maar onderhouden soms wel namens waterbeheerders plassen, vijvers en sloten binnen de bebouwde kom. Op basis berichtgeving over de verhoogde status komen ook bij gemeente vragen binnen.

Geen drinkwatertekort

Er is sprake van een tekort aan oppervlaktewater in sloten, vijvers, kanalen, meren en rivieren. Het water dat consumenten gebruiken is afkomstig van grondwater. De overkoepelende organisatie van drinkwaterbedrijven, Vewin, heeft aangegeven dat er geen sprake is van een tekort op drinkwater. Een paar maanden droogte heeft geen invloed heeft op de bronnen waaruit het drinkwater wordt gehaald.

Wees bewust van watergebruik

Met name in de ochtend en avond is er sprake van een grote piek in het verbruik van drinkwater. Het advies is dan ook om juist op die momenten het verbruik te minimaliseren. Dit kan door op die momenten niet de tuin te sproeien of de auto te wassen. Daarmee wordt voorkomen dat de waterdruk moet worden verlaagd om aan de vraag te kunnen voldoen. Dit heeft dus niets te maken met een tekort aan drinkwater.

Risico voor volksgezondheid

Het warme weer en uitblijven van regen betekent een daling van het waterpeil en een hogere watertemperatuur. In verhouding neemt dan de verontreiniging in het oppervlaktewater toe. Ook komt op steeds meer plaatsen botulisme en blauwalg voor. Dit alles vormt een risico voor de gezondheid van mens en dier. Het advies is om alleen in open water te gaan zwemmen waar de waterkwaliteit wordt gemeten. Dit wordt bijgehouden op de website zwemwater.nl.

Evenementen in en bij open water

Gemeenten en organisatoren zullen extra allert moeten zijn op evenementen in en bij open water die niet zijn aangewezen als zwemwater en derhalve niet gecontroleerd zijn. STOWA en RIONED publiceerden onlangs een 'Handreiking voor waterevenementen' (zie onderaan dit bericht).

Voor wie zijn de vragen?

Bij vragen over het oppervlaktewater is het advies om te verwijzen naar de waterbeheerder zelf. In iedere regio kan een ander beleid worden gevoerd, omdat dit afhankelijk is van de lokale situatie. Ook kan worden verwezen naar de veel gestelde vragen op de website van Rijksoverheid. Bij vragen over het drinkwater kan worden verwezen naar het waterleidingbedrijf in uw regio. Advies is om dit ook onder de aandacht te brengen van uw klantcontactcentrum.

Meer informatie