Decentrale overheden werken samen aan investeringsagenda

Provincies, gemeenten en waterschappen gaan werken aan een gezamenlijke investeringsagenda om de doelstellingen uit onder meer het Klimaatakkoord en voor klimaatadaptatie versneld te halen. Zij zullen die agenda volgend jaar aanbieden aan het nieuwe kabinet.

Dit hebben VNG, IPO en Unie van Waterschappen 1 november met elkaar afgesproken op een gezamenlijke bijeenkomst van de koepels.

Tempo opvoeren

De klimaatverandering en het Klimaatakkoord van Parijs vereisen dat Nederland het tempo opvoert om resultaten te boeken op het gebied van de transitie naar schone energie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Versnelling is mogelijk omdat provincies, gemeenten en waterschappen met elkaar deze handschoen gaan oppakken.

Gerichte en meerjarige inzet koepels

Door een gerichte en afgestemde meerjarige inzet van budgetten kunnen gemeenten, provincies en waterschappen doelen sneller halen. 'Wij als decentrale overheden hebben hier een belangrijke verantwoordelijkheid. We pakken dit grote maatschappelijke vraagstuk samen op. Maar voor wat hoort wat: ruimte, middelen en partnership. Zo zei Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen tijdens de gezamenlijke bijeenkomst. We rekenen hierbij op steun van het Rijk. De investeringsagenda gaan we de komende periode uitwerken.