Water en riolering

Gemeenten hebben de taak om verantwoord met riolering en stedelijk water om te gaan. In de Wet Milieubeheer en de Waterwet zijn de zorgplichten vastgelegd.

VNG-standpunt

Wateroverlast en hittestress komen steeds vaker voor. Zonder maatregelen kan dit leiden tot schade en slachtoffers. In deze maatschappelijke opgave werken gemeenten samen met andere betrokkenen aan oplossingen. 

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Stadskanaal
Gemeente Midden-Delfland