Water en riolering

Gemeenten hebben de taak om verantwoord met riolering en stedelijk water om te gaan. In de Wet Milieubeheer en de Waterwet zijn de zorgplichten vastgelegd.

Wetsvoorstellen

Nieuwe normering primaire waterkeringen

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad