Stedelijk waterbeheer

Gemeenten hebben de taak om verantwoord met riolering en stedelijk water om te gaan. In de Wet Milieubeheer en de Waterwet zijn de zorgplichten vastgelegd.

VNG-standpunt

Wateroverlast en hittestress komen steeds vaker voor. Zonder maatregelen kan dit leiden tot schade en slachtoffers. In deze maatschappelijke opgave werken gemeenten samen met andere betrokkenen aan oplossingen.