Ondersteuningsprogramma Energie

Ruim veertig organisaties (overheid, werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, andere maatschappelijke organisaties, financiële instellingen) verbinden zich aan het Energieakkoord voor duurzame groei. De VNG ondersteunt gemeenten hierbij.

Lokale energie etalage

Hoever zijn de gemeenten in Nederland met hun energietransitie? Wat doen ze om de doelen van het SER Energieakkoord dichterbij te brengen?

Lees verder en/of bekijk de filmpjes

Energietransitie, wat doet de VNG?

De VNG ondersteunt gemeeenten bij de energietransitie. Zie in één oogopslag wat we allemaal doen en met wie.

Wetsvoorstellen

Voortgang energietransitie

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Energieprestatievergoeding

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad