Opening groep milieu op ROM-netwerk

Denk mee met uw collega's en stel uw eigen vragen op gebied van milieu in de nieuwe groep Milieu op het ROM-netwerk.

Het ROM-netwerk is een digitaal platform voor gemeenteambtenaren op het terrein van ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit. Binnen dit platform is nu een nieuwe groep opgericht speciaal voor vragen over milieuzaken. Deelnemers kunnen gedachten uitwisselen over milieuonderwerpen in de breedste zin van het woord. U kunt vanuit uw ervaring meedenken en meewerken aan nieuwe beleidsontwikkelingen rondom milieuvraagstukken. Wij zullen deze groep ook zelf benutten om vragen en discussiepunten voor te leggen.

Voorbeelden

  • Externe veiligheid
  • VTH
  • Geluidhinder
  • Luchtkwaliteit
  • Houtrook
  • Landbouw
  • Asbest

Lid worden

De groep is toegankelijk voor gemeenten, (vrijwillige) gemeentelijke samenwerkingsverbanden, omgevingsdiensten, veiligheidsregio's en GGD's. Als u al lid bent van het ROM-netwerk en u wilt zich aanmelden voor de milieu-groep, dan kunt u een mail sturen naar romnetwerk@vng.nl. Bent u nog geen lid van het ROM-netwerk, dan kunt u zich hier aanmelden en daarbij direct aangeven van welke groepen u lid wilt worden.

Meer informatie