City Deal helpt circulaire economie op weg

Nieuwe woningen gebouwd uit materiaal van afgebroken huizen, fosfaat onttrokken uit rioolwater, een papierfabriek draaiend op bermgras: dit zijn voorbeelden van 'circulaire economie'. Steden nemen hierin het voortouw!

Een aantal steden, ministeries, kennisinstellingen en bedrijven ondertekende afgelopen vrijdag de 'City Deal Circulaire Stad' om de circulaire economie verder op weg te helpen en meer initiatieven mogelijk te maken. Dat gebeurde tijdens de Landelijke Top Circulaire Economie van de VNG in Utrecht. 


Foto's: Herman Zonderland Fotografie

Schaarse grondstoffen

Circulaire economie helpt in het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen en beperkt de uitstoot van broeikasgassen. De ondertekenaars gaan hiermee in verschillende buurten ervaring opdoen. De City Deal Circulaire Stad geeft invulling aan het Rijksbrede programma Circulaire Economie. De deal komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad, mede geïnitieerd door het ministerie van BZK.  

Ondertekenaars

De City Deal Circulaire Stad is ondertekend door:

  • de gemeenten Amsterdam, Almere, Apeldoorn, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Venlo en Dordrecht.
  • de ministeries van I&M, EZ en Wonen & Rijksdienst
  • Royal Haskoning DHV
  • Circle Economy
  • TNO

Meer informatie 

alle ondertekenaars op een rij