vergunninghouders leggen steeds vaker na ontvangen van vergunning, ongeacht de voorwaarden waartegen zij geen bezwaar hebben aangetekend, zelf de uitweg aan en weigeren kosten daarvoor te voldoen. Kan de gemeente hiertegen daadwerkelijk iets ondernemen?

Uiteraard moet gemeente zelf beslissen of en op welke manier ze willen handhaven. Om precedentwerking te voorkomen is het advies om op te treden als de vergunning(voorwaarden) door de particulier niet in acht worden genomen. Het verlenen van een uitritvergunning en de vergoeding voor de aanleg van de uitrit moeten overigens los van elkaar worden gezien. Het niet betalen is geen weigeringsgrond voor de uitwegvergunning.