Mag de gemeente leges vragen voor een GPK en voor een duplicaat, en geldt er een limiet?

Voor zover dat in de legesverordening is opgenomen mag de gemeenten leges vragen. Er is geen limiet vastgesteld. Gemeenten mogen de hoogte van de leges zelf bepalen. Deze mag evenwel niet meer dan kostendekkend zijn.