Zonder de fiets wordt het niets

In 2027 twintig procent meer fietskilometers dan in 2017, dat is de doelstelling van het project Tour de Force. Het team roept gemeenten op om ideeën aan te leveren voor de tweede fase van het project.

In Tour de Force werken zowel overheden als marktpartijen, kennisinstututen en maatschappelijke organisaties samen. Sinds de start in 2015 is er al veel bereikt. Zo hebben gemeenten met provincies fietsroutes gerealiseerd en beleid gemaakt voor deelfietsen. Het rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor stallingen en marktpartijen hebben ouderen bewust gemaakt van manieren om veiliger te fietsen.

Fase twee

In fase twee komen maatregelen die van de fiets de eerste keuze maken voor verplaatsingen tot 15 km. Daarvoor worden onder andere straten opnieuw ingericht om ruimte te maken voor fietsers. Private partijen zoals verzekeraars zetten zich in om meer mensen op de fiets te krijgen. Gemeenten die ook goede ideeën hebben mogen die melden bij het team.

Meer informatie