Mobiliteit: VNG vraagt uw inbreng

De VNG wil gemeenteambtenaren werkzaam op gebied van duurzame mobiliteit een actieve rol geven in de totstandkoming van VNG beleid. 

Binnen het thema duurzame mobiliteit spelen vele ontwikkelingen die van invloed zijn op het gemeentelijk beleid.  De VNG wil uw belangen daarbij goed kunnen vertegenwoordigen. Daarvoor is uw input en kennis onontbeerlijk.

Op het VNG forum Leefomgeving (voorheen ROM-netwerk) houden we een enquête waarin u kunt aangeven of u actief betrokken wilt zijn. En als dat het geval is, op welke onderwerpen u dat wilt en op welke wijze. Als u aangeeft mee te willen werken neemt de VNG binnenkort contact met u op.

Meer informatie