Maak van verkeersveiligheid nationale prioriteit

Een brede samenwerking van 32 organisaties roept de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet op van verkeersveiligheid een nationale prioriteit te maken. In een verkeersveiligheidsmanifest doen ze voorstellen om te kiezen voor veiliger verkeer en minder slachtoffers.

In het Verkeersveiligheidsmanifest spreken de betrokken organisaties - onder aanvoering van ANWB, Instituut voor Wetenschappelijk Verkeersveiligheidsonderzoek (SWOV), Veilig Verkeer Nederland (VVN) en het Verbond van Verzekeraars - uit dat het aantal verkeersslachtoffers niet met één maatregel kan worden teruggebracht:

  • Alleen een combinatie van degelijke infrastructuur, veilige voertuigen en goed gedrag helpt het aantal doden, gewonden en schadegevallen terug te dringen
  • Beter benutten van kennis en innovatie zijn nodig, evenals effectievere handhaving en betere registratie en monitoring.
  • Overheid en organisaties moeten beter samenwerken

In het manifest zijn vijf oplossingrichtingen beschreven.

Meer informatie