Hoe toegankelijk is uw stationsgebied?

Het blijkt voor mensen met een handicap vaak lastig om een treinstation te bereiken en om over te stappen op bus, tram of taxi. Er zijn nu twee scans beschikbaar die gemeenten handvaten bieden bij het werken aan de toegankelijkheid van stationsgebieden.

Gemeenten kunnen de scans met betrokken partijen en ervaringsdeskundigen gebruiken voor een verkenning van de obstakels in de omgeving van een station en de oplossing daarvan.

Ingewikkeld

De omgeving van stations is ingewikkelder om aan te pakken dan de stations zelf. Er zijn verschillende partijen verantwoordelijk, en er komen vaak meerdere vervoersmodaliteiten (bus, taxi, tram) samen: dat vergt een samenhangende aanpak. De scans (een quickscan en een detailscan) zijn bedoeld als instrument voor een (eerste) gezamenlijke verkenning.

Rapportage

De scans zijn ontwikkeld in opdracht van het ministerie van IenW. Er is ook een rapportage gemaakt op basis van een schouw op en rond verschillende stations met ervaringsdeskundigen, gemeenten en ProRail.

Meer informatie