Elektrisch vervoer vraagt om gemeentelijke visie en beleid

Rond 2025 rijdt een groot deel van de Nederlandse automobilisten elektrisch. Deze groei heeft een grote impact op gemeenten. Hoe goed zijn gemeenten voorbereid op het elektrisch rijden? De Vereniging Elektrische Rijders (VER) en de VNG hielden een enquête onder 170 van de 380 gemeenten.

Elektrisch vervoer vraagt om een integrale visie, onder meer in relatie tot de energietransitie en de omgevingsvisie. Uit het onderzoek blijkt dat veel gemeenten nog voor de uitdaging staan dit vorm te geven.

Meer informatie

Zie voor de de uitkomsten en de conclusies:

Zie ook