Elektrisch vervoer en de energietransitie

Het elektrisch vervoer in Nederland neemt toe. Dit stelt gemeenten voor nieuwe uitdagingen: hoe ga je als gemeente om met de toenemende vraag naar laadvoorzieningen, hoe pas je deze ruimtelijk in en wat betekent dit voor de lokale energievoorziening?

Klimaatakkoord

Een integrale verbinding tussen elektrisch vervoer en andere onderdelen van de energietransitie is cruciaal. De VNG pleit hiervoor aan de onderhandelingstafels over het Klimaatakkoord. 

Onderzoek

Om dit vraagstuk inzichtelijk te maken, en om nieuwe colleges van burgemeester en wethouders informatie te bieden voor hun beleid, heeft APPM hier in opdracht van de VNG onderzoek naar verricht.

In het onderzoek is gekeken naar de verwachte ontwikkeling van elektrische auto’s, de impact hiervan op 4 verschillende typen woonwijken en de samenhang met de energietransitie (‘van het aardgas af’ en daarmee ook de rol van elektriciteit bij het koken en verwarmen van woningen).

Conclusies

InfographicDe belangrijkste conclusies zijn inzichtelijk gemaakt aan de hand van een infographic (zie onder ‘Meer informatie’):

  • Het aantal elektrische auto’s groeit de komende jaren aanzienlijk en het particuliere elektriciteitsgebruik zal fors toenemen. Met name in het landelijk gebied, bij het ontbreken van een warmtenet, is de opgave groot
  • Gemeenten kunnen nu al aan de slag met de opgave, met als belangrijkste punt het opstellen van een ‘gridplan’ waarop is ingetekend waar laadpalen tussen nu en 2030 zullen worden geplaatst (1 plan met 1 bezwaar- en beroepsprocedure)
  • Elektrisch vervoer moet integraal onderdeel uitmaken van het energiebeleid: er moeten duidelijke keuzes worden gemaakt over laadplekken en laadtijden zodat het elektriciteitsnet de gevraagde capaciteit aan kan
  • Elektrisch vervoer moet integraal onderdeel uitmaken van het mobiliteits- en ruimtelijke ordeningsbeleid: de transitie naar elektrische auto’s kan worden bevorderd. Bijvoorbeeld door elektrische deelconcepten aan te bieden bij appartementen, een aparte parkeernorm vast te stellen voor elektrische auto’s of door goed bereikbare parkeerplaatsen beschikbaar te stellen

Meer informatie

Wilt u als gemeenteambtenaar of gemeentebestuurder meer weten over het onderwerp ‘duurzame mobiliteit/elektrisch vervoer’, of wilt u vanuit uw gemeente op de hoogte gehouden worden over nieuwe beleidsvraagstukken, stuur dan een e-mail aan Paul.Picauly@vng.nl.

Zie ook