Ambassadeur Strategisch Plan Verkeersveiligheid van start

Vanaf deze week start Pieter Litjens als ambassadeur voor het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). In dit plan werken het Rijk, provincie en gemeenten samen aan een nieuwe opzet om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Pieter Litjens is oud-wethouder verkeer en vervoer van Amsterdam.

In de SPV werken de overheden samen aan een integrale verbetering van de verkeersveiligheid vanuit een nieuwe insteek: preventief bestrijden van risico’s.

Pieter Litjens start deze week vanuit de VNG met zijn gesprekken bij gemeenten en provincies om het SPV onder de aandacht te brengen. Ook inventariseert hij hoe lokale bestuurders van de betrokken overheden aankijken tegen het SPV en wat zij van elkaar verwachten. Dit najaar brengt hij hiervan verslag uit.

Meer informatie

In het septembernummer van het VNG Magazine komt een verdere introductie van Pieter Litjens.