VNG-reactie op rapport 'Opschakelen naar meer verkeersveiligheid'

donderdag 12 maart 2015

Geachte heer/mevrouw,

In opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu heeft het SWOV het rapport “Opschakelen naar meer verkeersveiligheid” opgesteld. Dit rapport gaat in op de mogelijkheden en eventueel benodigde aanvullende maatregelen om de gezamenlijke doelstellingen voor het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in 2020 te kunnen halen.

Bij deze sturen wij u ter kennisname een kopie van de reactie die wij op dit rapport aan de Minister hebben verzonden.