IBO Verkeershandhaving en verkeersveiligheid

dinsdag 9 mei 2017

Geachte leden van de commissies,

Medio januari heeft de minister van Veiligheid en Justitie het rapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Verkeershandhaving naar uw Kamer gestuurd vergezeld van een ‘beleidsarme’ Kabinetsreactie. In het IBO-rapport wordt een aantal conclusies getrokken en staan diverse interessante beleidsvarianten beschreven. In de kabinetsreactie heeft de minister geen reactie willen geven op de beleidsvarianten die tot een meer fundamentele stelselwijziging zouden leiden. Hij heeft het oordeel hierover aan het nieuwe Kabinet en de nieuwe Tweede Kamer willen laten.