Mobiliteitsbeleid

Gemeenten hebben een breed takenpakket op het gebied van mobiliteit: o.a. beheer en onderhoud van lokale wegen, reguleren van verkeer, parkeren en het vervoer van leerlingen en gehandicapten.

VOC gemeenten

De Vereniging Openbaar Vervoer Centrumgemeenten (VOC) behartigt de belangen van gemeenten met een centrumfunctie in het openbaar vervoer. De VOC is hun kennis-, contact- en lobbynetwerker en bewaakt de belangen van de steden bij andere overheden, vervoerders en gebruikers.