Mobiliteit

Gemeenten hebben een breed takenpakket op het gebied van mobiliteit: o.a. beheer en onderhoud van lokale wegen, reguleren van verkeer, parkeren en het vervoer van leerlingen en gehandicapten.

Klimaatakkoord en mobiliteit

Het doel van de huidige onderhandelingen voor het Klimaatakkoord is dat er een breed maatschappelijk akkoord komt over maatregelen die ertoe moeten leiden dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 49 procent omlaag is gebracht. In de eerste fase worden de onderhandeling daarover gevoerd aan 5 sectortafels. Eén van de sectortafels gaat over mobiliteit. 

Gemeentelijk Netwerk Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI)

Het GNMI bestaat uit gemeenten die samen werken aan beter lokaal mobiliteitsbeleid. Het GNMI biedt een platform voor overleg tussen gemeenten,  de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat alsmede andere organisaties.