VNG inbreng AO verkeersveiligheid 13 juni

vrijdag 7 juni 2019

Geachte woordvoerder mobiliteit en verkeersveiligheid,

U heeft op 13 juni het algemeen overleg verkeersveiligheid. Graag willen we u informeren over het gemeentelijk standpunt.

In 2018 zijn in Nederland 678 doden gevallen in het verkeer. Dat zijn er 65 meer dan in het jaar daarvoor. We zien helaas dat de trend van dalende aantal verkeersslachtoffers sinds twee jaar definitief is gekeerd. Dat is een triest gegeven. Wij vinden dit onacceptabel en menen dat we de trend moeten stoppen door stevige, en tot op heden ongewone maatregelen, te nemen. Veel van de planvorming en extra budgetten blijven hangen in de onderzoeksfase, tempo is geboden. De meeste ongelukken vinden plaats op gemeentelijke wegen. Gemeenten willen daar op handelen maar kunnen het niet. Wij vertrouwen in de intenties van de minister maar willen graag een versnelling op diverse punten.