Green Deal "Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur"

vrijdag 8 mei 2015
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 15/039

In het SER-Energieakkkoord is een hoofdstuk Mobiliteit en Transport opgenomen. Hierin zijn onder meer afspraken opgenomen over de uitrol van publieke laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen door middel van een Green Deal. De VNG heeft onlangs de Green Deal “Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur” ondertekend. Andere partijen die deze Green Deal hebben ondertekend zijn het Rijk, een aantal andere decentrale overheden, netwerkbeheerders, Stichting ElaadNL en EVnetNL en een aantal marktpartijen. Helaas heeft de totstandkoming van de Green Deal meer tijd gevergd dan was voorzien.

In deze Green Deal zijn onder meer afspraken gemaakt over een Bijdrageregeling vanuit het Rijk waarop gemeenten en andere decentrale overheden een beroep kunnen doen.