VNG-reactie op brief Platform Houtrook en Gezondheid

In de reactie aan Platform Houtrook en Gezondheid op hun brief stellen wij dat de VNG de voorgestelde acties en maatregelen van het platform ondersteunen. Wel zijn we scherp op de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en de uitvoeringskosten. Op grond van deze criteria ontraden wij een stookverbod.

Wij herkennen en erkennen het probleem van houtrookoverlast, zowel als het gaat over overlast als de bijdrage aan gezondheidsschade door de uitstoot van schadelijke stoffen.

Maatregelen en acties

Naast herkenning en erkenning van het probleem vraagt het platform ons om actie te ondernemen en maatregelen (helpen) te nemen. Wij ondersteunen de te nemen maatregelen. Deze acties en maatregelen sluiten goed aan bij ons standpunt over houtrook van eind 2016. 

Ondersteuning bij de aanpak van houtrookoverlast

Wij kunnen gemeenten op verschillende manieren ondersteunen bij de aanpak van houtrookoverlast. 

  1. De VNG neemt een coördinerende rol op zich, wat gemeenten dichterbij elkaar brengt. Gemeenten kunnen dan kennis en ervaringen uitwisselen, om zo oplossingsrichtingen verder uit te werken. Het initiatief om acties en maatregelen te nemen ligt bij de gemeenten.
  2. De VNG informeert gemeenten via de website en het ROM-netwerk over de laatste ontwikkeling. Gemeenten hebben ook de mogelijkheid om via het ROM-netwerk kennis en ervaringen uit te wisselen. 
  3. De VNG legt de relatie met het traject voor Schone Lucht Akkoord, waarin ook aandacht is voor de aanpak van lokale bronnen van luchtverontreiniging. 

Budget

Wij denken graag mee over mogelijkheden om vervolgacties te financieren. Ruimte voor financiering uit onze eigen begroting is beperkt. Wel kunnen wij in kaart brengen welke gemeenten bereid zijn budget beschikbaar te stellen voor het uitwerken van de richtingen van oplossingen. 

Stookalarm en stookverbod

De VNG is positief over de ontwikkeling van een stookalarm. Wij staan echter niet achter een stookverbod bij bepaalde weersomstandigheden. Op lokaal niveau kunnen concentraties verschillen. Dit beeld kan een systeem als stookwijzer niet geven. Daarom is op dit moment een stookverbod niet uitvoerbaar en handhaafbaar. 

ISDE subsidie

De VNG erkent dat er een tegenstrijdigheid zit in de ISDE subsidie. Wij ondersteunen het voorstel om deze tegenstrijdigheid te beëindigen, met uitzondering van pelletkachels met volautomatische verbrandingsregeling. 

Meer informatie