Luchtkwaliteit

Samenwerken aan een schonere lucht voor mens, het milieu en de (ruimtelijke) ontwikkeling van de gemeenten die voldoet aan de Europese normen.

Nieuws

Uitslag stemmingen moties ALV 2016

Wetsvoorstellen

Terugdringen Nederlandse emissies broeikasgassen

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling