Evaluatie van geurregelgeving voor veehouderij

Organisatie: 
bestuurlijke werkgroep evaluatie regelgeving geurhinder door veehouderijen
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2016

Een bestuurlijke werkgroep evaluatie regelgeving geurhinder door veehouderijen (met o.a. de VNG) heeft een advies uitgebracht over aanpassingen van de wet- en regelgeving voor geurhinder ten gevolge van de veehouderij. Kern van het advies is dat de regelgeving meer dan nu moet uitgaan van het voorkomen van geurhinder en het opheffen van bestaande hinder zoveel als redelijkerwijs mogelijk is.