Einde stoppersregeling ammoniak betekent werk voor gemeenten

De gedoogregeling voor stoppende bedrijven uit het Actieplan Ammoniak loopt op 1 januari 2020 af. Dit brengt werk met zich mee voor gemeenten. Om hen te helpen is een informatiedocument opgesteld.

De bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de Stoppersregeling moeten op 1 januari 2020 zijn gestopt met de intensieve varkens- of pluimveetak of alle huisvestingssystemen moeten op dat moment voldoen aan de eisen in het Besluit emissiearme huisvesting.

Gevolgen voor gemeenten

Gemeenten  krijgen te maken met extra aanvragen voor vergunningen, subsidie of ontheffingen. Ook kunnen gemeenten opnieuw naar de inrichting van het landelijk gebied kijken. Een ambtelijke werkgroep met leden van het ministerie van I&W, de VNG, het IPO, Rijkswaterstaat en de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant heeft een informatiedocument opgesteld voor bedrijven en gemeenten. Het informatiedocument staat op de website van Kenniscentrum Infomil. Op het ROM-netwerk staat informatie specifiek voor gemeenten.

Meer informatie