Is er een maximum aantal dagen voor collectieve festiviteiten?

In het Activiteitenbesluit wordt geen maximum gesteld voor het aantal collectieve festiviteiten. Het college van B&W is daarom vrij om het maximum aantal dagen te bepalen waarvoor de voorschriften niet gelden. Dit betekent dat het college rekening kan houden met de geplande festiviteiten.

Voorbeelden van collectieve festiviteiten zijn carnaval, kermis, culturele, sportieve of recreatieve manifestatie.