VNG inbreng Aanvullingswet geluid

vrijdag 21 juni 2019

Geachte woordvoerders milieu,

U heeft op donderdagavond 27 juni de plenaire behandeling van de Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (hierna: Aanvullingswet geluid Omgevingswet, 35054). Ter behandeling van deze Aanvullingswet willen wij u graag de volgende aandachtspunten en vragen meegeven.