Geluidhinder

De Wet Geluidhinder geeft gemeenten de mogelijkheid om lokaal geluidbeleid op te stellen.