Wet opslag duurzame energie

Fase: 
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel: 
Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019)
Kamerstuknummer: 
35004

Inhoud
In dit wetsvoorstel wordt ten aanzien van bedrijven voorgesteld om aan te sluiten bij de microlastenverdeling binnen de energiebelasting ten aanzien van het gas- en elektriciteitsverbruik bij bedrijven waartoe in het Belastingplan 2016 is besloten en waar de Wet ODE beleidsmatig bij aansluit, en betreft louter de toevoeging van tarieven voor het jaar 2019.

Het voorstel is op 20 november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer en op 18 december 2018 door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding: 
1 januari 2019